Regulament

Regulament RUN FOR LIFE 2024

 

INFORMAȚII GENERALE 

Ediția a 3-a a RUN FOR LIFE este organizată în 5 octombrie 2024 de către ASOCIAȚIA LIFE CALL (Organizatorul).

Organizatorul poate fi contactat în scris la adresa: aurelia.oroviceanu@lifecall.ro.

Noutăți și informații suplimentare despre Eveniment pot fi regăsite pe site-ul dedicat, www.runforlife.ro 

Informații despre Organizator și alte evenimente organizate găsiți pe: www.lifecall.ro 


Prin completarea formularului pus la dispoziție de către Organizator, prin participarea la Eveniment și la oricare dintre cursele asociate va exprimați acordul explicit și necondiționat de a respecta termenii prezentului Regulament și orice instrucțiuni/recomandări ale Organizatorului. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până în prima zi a Evenimentului, cu condiția informării participanților pe site-ul Evenimentului. 

Ori de câte ori regulile speciale menționate mai sus nu se pot aplică, se va aplică Legea Română.

Curse organizate:

 •  Probe de alergare pentru copii :
  • 4-6 ani (200 m) – necompetitivă
  • 7-8 ani (400 m) – necompetitivă
  • 9-10 ani (600 m)- necompetitivă
  • 11-12 ani (800 m)- necompetitivă
 

CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pentru a participa la cursele din cadrul evenimentului RUN FOR LIFE și pentru a primi kitul de concurs fiecare alergător trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă cel puțin:
  • 18 ani împliniți în ziua cursei – pentru cursa de 10k
  • 16 ani – pentru cursa de 5k 
  • 13 ani – pentru curs de 3k
  • vârsta corespunzătoare pentru înscrierea la cursele pentru copii
 • să plătească taxa de înscriere
 • să prezinte un act de identitate pentru verificare
 • să își asume responsabilitatea pentru orice fel de accident sau pagubă suferite în timpul competiției – Organizatorul își declină orice responsabilitate, pentru astfel de situații în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;
 • să își asume responsabilitatea că au capacitatea fizică și că au un aviz medical pentru a participa la cursa la care s-au înscris. Organizatorul își declină orice responsabilitate cu privire la orice problema medicală apărută în timpul sau ulterior Evenimentului;


Participarea la RUN FOR LIFE este strict personală. Este interzisă schimbarea, vânzarea, transferul sau oferirea pentru schimb a înscrierii la Eveniment. De asemenea, nu este permisă purtarea numărului de concurs de către o altă persoană decât alergătorul căruia i-a fost alocat. Orice încălcare a acestei condiții va fi sancționată cu descalificarea alergătorului, iar Organizatorul își rezervă dreptul de a exclude persoană în cauza de la participarea la evenimente ulterioare.

Alergătorul care cedează numărul de înregistrare unui terț este singurul responsabil în eventualitatea producerii unui accident/incident produs/cauzat de către sau care implică terțul în timpul Evenimentului. Terțul nu va putea invocă neaplicarea prezentului Regulament că urmare a participării sale la Eveniment. Organizatorul își declină orice responsabilitate pentru orice consecințe și sau fapte și sau prejudicii suferite de către terț.

 

MODALITĂȚI DE ÎNSCRIERE ȘI PLATĂ TAXE

Înscrierea la cursele din cadrul Evenimentului se poate face online, prin completarea formularului pus la dispoziție de către Organizator pe site-ul www.runforlife.ro 

Plata online prin card de credit/debit.

Companiile/organizațiile/persoanele juridice care doresc să plătească printr-un singur OP și să primească o singură factură pentru taxele tuturor persoanelor pentru care plătește compania, ne pot scrie la aurelia.oroviceanu@lifecall.ro.   

Coordonate bancare pentru plată:

Asociatia LIFE CALL

CIF 41845673

Conturi deschise la Banca Transilvania:

LEI: RO48BTRLRONCRT0532952101

EUR: RO95BTRLEURCRT0532952101

USD: RO02BTRLUSDCRT0532952101

 

ATENTIE!

În ziua competiției NU se fac înscrieri la cursele destinate adulților.

 

RIDICAREA KIT-URILOR DE CONCURS

Alergătorii se vor prezenta la Arena Națională (pe aleea principală, dinspre Str Maior Ioan Coravu), în dată de 4 octombrie (15:00-20:00) pentru a primi kitul de concurs.

Pentru ridicarea kiturilor de concurs alergătorii înscriși vor prezenta următoarele documente: 

 1. Scrisoarea de confirmare a înscrierii – Aceasta este personalizată, va fi primită pe email în săptămâna evenimentului. 
 2. Document de identitate (organizatorii îl verifică și îl înapoiază imediat posesorului). Fiecare alergător primește un număr de concurs.
 

DEPOZITARE OBIECTE PERSONALE

Lângă zona de start va fi instalat un cort în care alergătorii își pot lasă echipamentul, fiecare alergător primește un sticker care va indică numărul de concurs; sticker-ul trebuie lipit pe bagaj înainte de a fi depus la garderobă. Cortul este păzit de voluntarii Life Call, însă nu este recomandat să fie depozitate obiecte de valoare. Organizatorii nu își asumă responsabilitatea pentru furtul, distrugerea sau pierderea obiectelor personale.

 

PUNCTE DE HIDRATARE

Va fi amplasat câte un punct de hidratare la 5 km față de linia de Start/ Sosire.
Participanții sunt rugați să arunce sticlele și paharele de plastic în zonele apropiate punctelor de hidratare pentru a înlesni procesul de curățenie. Nu sunt permise recipiente de sticlă sau metalice pe parcursul desfășurării cursei.
WC-urile sunt amplasate în zona de Start / Sosire.

 

CRONOMETRARE

Serviciul de cronometrare va fi asigurat, de către o companie specializată. Sistemul înregistrează fiecare trecere a cipului electronic al fiecărui alergător peste covoarele electronice (puncte de control) și calculează timpul fiecărui alergător. Punctele de control sunt amplasate la linia de start/sosire și de-a lungul cursei, fără a fi semnalizate.

ATENTIE!

 • Alergătorii trebuie să treacă prin toate punctele de control amplasate pe traseul cursei la care participa. Alergătorii care nu calcă pe covorul de la fiecare punct de control nu vor fi înregistrați de sistemul de cronometrare și vor fi descalificați automat.
 • Este responsabilitatea alergătorului să poarte numărul de concurs pe tricou pe partea din față, iar cipul electronic montat conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Va fi descalificat automat orice alergător care nu poartă numărul de concurs pe tricou, poartă alt număr de concurs în locul celui primit din partea organizatorului sau care nu poartă cipul de concurs pe toată distanță cursei, pe poziția indicată în instrucțiuni. În ziua competiției nu va fi posibilă schimbarea sau înlocuirea numărului sau a cipului de concurs (inclusiv în cazul pierderii) și nici schimbarea numerelor de concurs între alergători. Aceste abateri duc la descalificare.
 

ACCES ÎN ZONA DESTINATĂ EVENIMENTULUI

Este strict interzis a se aduce orice fel de obiecte în zona destinată Evenimentului care pot fi periculoase sau ilegale ( droguri, arme de foc sau obiecte care pot fi considerate arme albe, materiale explozive etc.)

Este interzis accesul oricărui vehicul pe traseu, cu excepția bicicletelor sau vehiculelor organizatorilor. 

Organizatorul și personalul de securitate poate refuză sau îndepărta, la propria să discreție din zona destinată Evenimentului, inclusiv în timpul desfășurării Cursei, orice persoană care: i) nu respectă regulile instituite prin prezentul Regulament, îi) are un comportament de natură să deranjeze participarea normală în cadrul Evenimentului pentru situații cum ar fi, dar nelimitandu-se la: folosirea oricărui obiect sau comportament care să pună în dificultate și/sau să împiedice dificultate circulația și siguranță ceilalți participanți la Eveniment; iii) folosesc orice modalitate de promovare și marketing a unor mărci, companii, produse, servicii etc, care nu sunt sponsori ai competiției sau pentru care nu există acceptul Organizatorului; iv) promovează în orice formă opinii politice, religioase, sau de orice natură care pot conține un mesaj politic, religios sau care poate incită la ura, violență etc; v) promovează mesaje și conținut de natură a leza imaginea Evenimentului.

 

ASIGURARE ÎN CAZ DE ACCIDENTE

Participarea la oricare dintre cursele Evenimentului este făcută exclusiv pe riscul Participantului. Organizatorul nu este responsabil de nici un prejudiciu de orice fel suferit de către Participant că rezultat al participării la cursa, cu excepția cazului în care prejudiciul este o consecință directă a intenției Organizatorului. Această excludere de responsabilitate se aplică de asemenea și în cazul oricăror daune posibile pentru cauze cum ar fi dar fără a se limita la accidentări sau deces. În cazul în care asigurarea Organizatorului va acoperi și asigurătorul va consideră că trebuie să plătească orice suma în vederea acoperirii unor prejudicii suferite de către Participant, responsabilitatea Organizatorului va fi limitată la asumă achitată de către societatea de asigurări. Participantul este singurul responsabil de încheierea unei asigurări în vederea acoperirii oricăror daune provocate de accidentări, boli sau deces cauzate de participarea la Eveniment. Participantul declara că este conștient că participarea necesită o sănătate fizică și mentală foarte bună și declara că este pregătit corespunzător să participe la Eveniment, efectuând antrenament adecvat pentru această participare. Organizatorul în mod expres și cu precădere indică Participantului să efectueze orice examen medical este necesar care să ateste că este apt de a participa la Eveniment. Participantul rămâne responsabil față de Organizator pentru orice prejudiciu ar provoca unei terțe părți, inclusiv unui alt Participant, voluntar etc, că urmare a oricărui act sau omisiuni care este imputabil Participantului.

 

CLASAMENT

Clasamentul oficial va fi disponibil pe website-ul evenimentului în 48 de ore de la finalizarea curselor, cu excepția situațiilor menționate în mod expres la reguliile specifice aplicabile unor curse.

Clasamentul oficial este alcătuit pe baza timpului oficial înregistrat pentru fiecare alergător. Timpul oficial se măsoară din momentul startului oficial până în momentul trecerii liniei de sosire.

Organizatorul poate decide că unele curse din cadrul Evenimentului, în conformitate cu cele menționate în regulile specific aplicabile unor curse să nu fie înregistrate electronic și/sau să nu se alcătuiască clasamente.

 

PREMIERE

Asociația Life Call organizează festivitatea de premiere care va avea loc în ziua competiției. Pentru programul complet vizitați pagina aferentă de pe website-ul Evenimentului.

Premiile oferite de către Organizator vor fi anunțate înainte de desfășurarea Evenimentului. 

Un Participant nu este îndreptățit să primească un premiu dacă a acționat sau acționează într-o modalitate care contravine prezentului Regulament. În situația în care după oferirea premiului Organizatorului îi sunt aduse la cunoștință circumstanțe din care reiese că participantul a încălcat în orice fel Regulamentul și regulile care îl completează are obligația să restituie imediat premiul la prima solicitare a Organizatorului.
Premiile în produse vor fi oferite doar câștigătorilor prezenți la premierea de pe scenă.

 

PROBLEME MEDICALE / PRIM AJUTOR

Participarea la cursa este permisă doar participanților care nu au probleme medicale și care au capacitatea fizică și pregătirea să participe la cursa la care se înscriu din cadrul Evenimentului. Prin înscrierea în cadrul Evenimentului și participarea la cursa fiecare participant declara și își asumă pe propria să răspundere faptul că este apt să participe la cursa la care s-a înscris și că a consultat în acest sens un medic de specialitate care i-a acordat avizul să participe la cursa la care s-a înscris.

Participantul exonerează de orice răspundere pe Organizator în legătură cu orice problema medicală, de orice natură apărută în timpul sau după participarea la Eveniment.

Punctul de Prim Ajutor va fi pozitionat în zona de Start / Sosire.
Ambulanța poziționată va fi anunțată de voluntarii de pe traseu în cazul accidentării alergătorilor pe circuit și va interveni în regim de urgență.

În măsura în care observă că un participant are probleme medicale, alergătorii vor informa organizatorii sau vor atenționa personalul de la punctul de Prim Ajutor.

Participanții autorizează și își dau consimțământul expres de a fi transportați la spital/de a li se asigura asistență medicală în urmă cererii exprese a reprezentanților Organizatorului, în cazul în care, în opinia acestor persoane asistență medicală este necesară și declară că renunță la orice pretenții ar putea avea în legătură cu un astfel de transport și/sau tratament de urgență, întârzieri ori deficiențe în legătură cu acesta.

 

RAMBURSAREA TAXEI DE ÎNSCRIERE, MODIFICAREA ÎNSCRIERII ȘI TERMENE IMPORTANTE PENTRU ALERGĂTORI

Taxele de înscriere NU sunt rambursabile, inclusiv pentru cei care s-au înscris și nu se prezintă la competiție.
Modificarea înscrierii se poate realiza contra taxei de procesare de 20 lei/ persoană, aplicabilă pentru următoarele tipuri de modificări:
a. transferul la altă cursă. Dacă nouă cursă este mai scumpă, alergătorul plătește și diferența de taxă a cursei.
b. înlocuirea unui alergător

Pentru modificarea înscrierii vă rugăm să scrieți la aurelia.oroviceanu@lifecall.ro.

Pentru cazurile de forță majoră trebuie să prezinte un document acceptat de către organizatori care să poată atestă acest lucru, iar modificarea se va face gratuit .

Ori de câte ori este necesar, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica traseul, poziția punctelor de alimentare sau a oricărui alt elemente care fac parte din organizarea Evenimentului. De asemenea, Organizatorul va putea modifica data Evenimentului sau orele de start în orice moment fără plata unei compensații către participanți;

În măsura în care evenimentul nu poate avea loc sau este întrerupt din motive care nu sunt în controlul Organizatorului (cum ar fi , dar nelimitandu-se la decizii administrative ale autorităților, cazuri de forță majoră, greve, instituirea unor stări de urgență, etc), nu va fi responsabil de acoperirea nici unor prejudicii către participanți.
Cu toate acestea, în situațiile de mai sus va oferi posibilitatea participanților înscriși să se înscrie fără alte costuri la următorul Eveniment al Organizatorului, dar fără că Organizatorul să suporte orice alt cost către participanți.

În măsura în care evenimentul nu poate avea loc sau este întrerupt din motive care nu sunt în controlul Organizatorului (cum ar fi, dar nelimitandu-se la decizii administrative ale autorităților, cazuri de forță majoră, greve, instituirea unor stări de urgență, etc), nu va fi responsabil de acoperirea nici unor prejudicii către participanți.

Cu toate acestea, în situațiile de mai sus va oferi posibilitatea participanților înscriși să se înscrie fără alte costuri la următorul Eveniment al Organizatorului, dar fără că Organizatorul să suporte orice alt cost către participanți.

În cazul anulării evenimentului din orice cauza imputabilă Organizatorului, orice participant care nu optează să se înscrie la următorul Eveniment al Organizatorului are dreptul să solicite și să primească taxa de inregistare. Nici o altă sumă nu va fi plătită de către Organizator.

În cazul anulării evenimentului din orice cauza neimputabilă Organizatorului, taxele de înregistrare nu vor fi returnate, iar participantul va avea doar posibilitatea transferului taxei la următorul Eveniment al Organizatorului.

 

RETRAGERE / EXCLUDERE / REFUZ DE ÎNREGISTRARE / DESCALIFICARE

Organizatorul are dreptul de a refuză înscrierea, de a exclude din cursa și/sau de a descalifica participantul care a avut, la curse anterioare sau la această ediție, comportamente/atitudini/manifestări care contravin prezentului regulament cum ar fi dar nelimitandu-se la următoarele exemple:

– A fost eliminat sau exclus din curse similare pentru încălcarea regulamentului;

– Există intenția de a folosi Evenimentul pentru a-și face cunoscute opinii politice sau religioase ori de natură a aduce prejudicii de imagine a Evenimentului;

– Încalcă o prevedere sau prevederi ale Regulamentului;

– Are o conduită prin care aduce prejudicii imaginii Evenimentului;

– A fost sancționat pentru încălcarea regulilor anti-doping;

– Se află sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor;

– Se constată după desfășurarea cursei că Regulamentul a fost încălcat.

 

CONDUITA PARTICIPANȚILOR

Pe toată durata Evenimentului Participanții trebuie să aibă o conduită politicoasă și de respect la adresa Organizatorilor și a celorlalți Participanți și să respecte întocmai Regulamentul. În timpul participării la cursa este indicat pentru a nu bloca sau stânjeni alți participant să nu se alerge în grupuri de trei persoane sau mai mari unul lângă celălalt pentru a nu deveni obstacole pentru alți alergători. De asemenea, este indicat că Participanții să nu oprească brusc pentru a se alimenta sau pentru a își lega șireturile și să se asigure că în momentul opririi nu blochează sau stanjenesc alți alergători. Participanții vor evita să încurce alergătorii mai rapizi sau să-i lovească pe cei lenți, astfel dacă un alergător care aleargă în spatele dumneavoastră va spune: “sunt în stânga”’, deplasați-vă în dreapta dumneavoastră și lăsați-l să treacă, dacă va spune “la dreapta” deplasați-vă în stânga dumneavoastră și lăsați-l să treacă.

Participanții nu vor putea folosi Evenimentul în vederea promovării oricăror alte elementele de marketing cu excepția sponsorilor oficiali, așa cum sunt acestea puse la dispoziție de Organizator.

Orice comunicare a unor imagini sau filme din cadrul Evenimentului înregistrate de către un participant în timpul participării la Eveniment va fi folosit exclusiv pentru uz personal și nu va putea fi folosit în nici o circumstanță pentru promovări de natură comercială sau pentru ori alt scop de reclamă, marketing în afară Evenimentului, fără acordul expres al Organizatorului.

 

CONTESTAȚII

Eventualele reclamații legate de clasament sau de participarea la eveniment se pot face în scris și depuse la cortul de premii  doar în ziua evenimentului, înainte de premiere. După expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

Contestațiile vor putea fi făcute de persoanele care s-au înscris la eveniment și-au achitat taxa de participare dacă o astfel de obligație există. Pentru minori, contestația va putea fi făcută doar de către unul dintre părinți, ocrotitori legali sau profesorul care îi însoțește. Persoanele cărora li s-au refuzat participarea la eveniment sau au fost descalificate pot face contestație numai cu privire la acest aspect.

Contestația va conține numele, adresa, numărul de concurs al persoanei care face contestația, adresa acestuia de email și pe scurt, faptele pe care le contesta, motivele pentru care le contesta și probele pe care își sprijină contestația.

În măsura în care pe parcursul analizării contestației, Organizatorul va avea nevoie de elemente suplimentare va solicită aceste elemente contestatorului sau oricărei alte persoane. Organizatorul va putea verifică orice elemente și probe pe care le consideră necesare pe parcursul analizei contestației. Decizia luată de organizator este finală și se comunica contestatorului la adresa de email indicată în contestație.

 

DREPTUL LA IMAGINE

Evenimentul poate fi înregistrat în scopuri de comunicare publică/informare, în orice modalitate (în special prin fotografii, înregistrări video etc), în orice mediu existent sau viitor, pentru comunicare internațională, în orice scop, inclusiv în scop de publicitate și comercial. Prin urmare, fiecare participant acordă în mod explicit Organizatorului, persoanelor împuternicite de către Organizator și beneficiarilor (în special parteneri comerciali) permisiunea de a înregistra și de a reproduce, pe orice tip de suport, în orice format, respectiv de a reproduce și reprezenta, fără nicio remunerație, de nicio natură, numele, vocea, imaginea, și informații referitoare la activitatea sportivă desfășurată în contextul Evenimentului, pe o durata care nu poate depăși 20 ani de la data Evenimentului. Participantul autorizează în mod expres. Organizatorul să cedeze partenerilor la Eveniment sub-licențe pentru folosirea imaginii în scopuri comerciale și publicitare.

Fiecare participant acordă permisiunea lui deplină și irevocabilă Organizatorului, beneficiarilor (în special partenerilor săi comerciali), în scopul efectuării de campanii de publicitate, promovare sau pentru vânzare 1) de a face orice modificări, adaugari sau suprimari pe care le consideră necesare pentru a se utiliza imaginea să, în condițiile definite mai jos, 2) de a include sau combină imaginea lui sau a ei cu orice semnături, expresii, sloganuri, legende, mărci, semne distinctive, informațîi legale, efecte vizuale și, în general vorbind, în orice utilizare în materialele de comunicare în care acestea sunt utilizate.

Pentru minori acest consimțământ este dat sub condiția că drepturile și interesele majore ale acestora să nu fie lezate de către părinții acestora, de către ocrotitorii legali (părinte, tutore etc) care efectuează înscriere în numele acestora.

Participantul garantează că imaginea să nu face obiectul unui contract de exclusivitate.

Organizatorului, beneficiarilor săi și persoanelor împuternicite le este interzisă în mod expres folosirea numelui unui participant, a vocii sau imaginii în orice format cu caracter pornografic, rasist sau xenofob, și mai mult, în general, este interzisă orice utilizare care aduce atingere demnității participantului.

Participanții sunt informați și acceptă necondiționat că imaginea lor, înregistrată de către reprezentanții oficiali ai Organizatorului, poate fi accesibilă pe site-ul Evenimentului în zona destinată membrilor și pe site-ul Evenimentului în secțiunea „Rezultate”. În ceea ce privește site-ul Evenimentului, participanții înțeleg și sunt de acord că orice utilizator de internet ii poate identifica după nume, prenume și/sau numărul de cursa.

 

DATELE PERSONALE

Datele personale colectate – ASOCIAȚIA LIFE CALL, în calitate de Operator prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele și prenumele, sexul, data nașterii, naționalitea, telefon mobil, țară și orașul de domiciliu, e-mail, cel mai bun timp personal, numele echipei (dacă este cazul), coordonate bancare, imaginea foto/video, mărimea tricoului.

Scopul și modalitatea de prelucrare a datelor – Datele sunt colectate de către ASOCIAȚIA LIFECALL când vă înregistrați la Evenimentul RUN FOR LIFE, fie prin intermediul platformei de înscrieri accesând/creând un cont personal, fie prin intermediul formularului de contact pe site-ul www.runforlife.ro . Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de înregistrare vor fi păstrate în format electronic.

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie în vederea înregistrării participanților la competiții și organizarea corespunzătoare a acestora și sunt necesare în vederea procesării taxelor de participare la cursele care necesită taxa de înscriere. Rezultatele personale la curse vor fi de asemenea înregistrate, păstrate, prelucrate și publicate în vederea creării clasamentului, creării unei arhive și tipărirea personalizată a rezultatelor pe diplome.

Refuzul de a furniza datele – Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. Prin urmare, în cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuză înregistrarea în cursa/curse. Prin înregistrare participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea utilizarea datelor personale în scopurile descrise la acest paragraf.

Dezvăluirea datelor personale – LIFE CALL nu dezvăluie datele dvs. personale niciunei terțe părți cu excepția situației când există o obligație legală în acest sens, la cererea autorităților îndreptățite (ex. Echipe de prim ajutor, Poliție, etc) sau când apreciem că este necesar în vederea investigării, prevenirii sau pentru a acționa împotriva unor situații potențial ilegale, în caz de suspiciuni de fraudă sau situații de urgență care implică punerea în pericol a integrității fizice sau a securității oricărei persoane.

Securitatea datelor personale – LIFE CALL a implementat măsuri tehnice și organizatorice rezonabile pentru a asigura datele dvs personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor neautorizate.

Drepturile dvs. – aveți următoarele drepturi în conformitate cu prezentul Regulament și conform Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR):

– Dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor;

– Dreptul de accesa datele personale pe care le deținem despre dvs;

– Dreptul de a rectifica datele pe care le deținem în cazul în care acestea sunt incorecte sau incomplete;- Dreptul de a fi uitat, adică dreptul de ne solicita ștergerea datelor personale deținute;

– Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale;

– Dreptul la portabilitatea datelor, adică de a fi transferate către o altă organizație;

– Dreptul de a obiecta că datele dvs. personale să fie folosite în anumite scopuri;

În cazul în care doriți să reclamați modalitatea de gestionare a datelor dvs., va rugăm să contactați ASOCIAȚIA LIFE CALL  la adresa de email contact@lifecall.ro . Vom analiză sesizarea dvs. și vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei. Este posibil să vă solicităm dovezi ale identității.

Actualizarea datelor – Puteți revizui, corectă, actualiza sau șterge datele personale accesând contul creat pe platforma de înscriere.

Dacă în continuare considerați că datele dvs. nu sunt gestionate corect conform legii, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteți depune o plângere.

Prelucrarea datelor personale ale copiilor – Datele personale ale minorilor (nume, prenume și data nașterii) sunt colectate de la părinți și sunt șterse după trei luni de la terminarea evenimentului.