Politica de confidențialitate

 1. INFORMAȚII GENERALE

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie modalitățile în care noi, ASOCIAȚIA LIFE CALL (denumită în continuare „Organizația”), procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Organizația noastră are sediul social în  București, Sector 1, Laminorului 111, este înscrisa la Judecătoria Sectorului 1, București, în registrul special de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr Nr. 79 din 31.07.2019 și în Registrul entităţilor/unităţilor de cult începând cu data de 28.11.2019, având Cod fiscal 41845673.

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm prin intermediul website-ului, modul în care utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor cu caracter personal și pentru a vă exercita drepturile.

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod voluntar de către vizitatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a putea oferi acces la informații privind serviciile organizației.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră.

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator sau membru al website-ului ASOCIAȚIEI LIFE CALL – www.runforlife.ro  

ASOCIAȚIA LIFE CALL se angajează să respecte prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de protecție a datelor.

 1. CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

Puteți utiliza site-ul nostru fără a dezvălui date cu caracter personal. Cu toate acestea, pentru a ne putea contacta în vederea transmiterii de informații sau a eventualelor sesizări, pentru participarea la anumite evenimente susținute de organizație, precum și pentru a face donații online, vi se va solicita furnizarea acestor date în timpul unui proces de înregistrare.

Prin urmare, colectăm date cu caracter personal prin utilizarea formularului de înscriere la crosul RUN FOR LIFE sau în cazul transmiterii de solicitări în secțiunea CONTACT.

Datele solicitate cu ocazia utilizării acestor mijloace de comunicare sunt:

 1. Pentru înscrierea la crosul RUN FOR LIFE: nume, prenume, data nașterii, email, telefon, date bancare precum numărul contului bancar, numărul cardului, numele posesorului cardului, data expirării, adresa de email, codul CPV.
 2. Pentru formularul de CONTACT: nume, prenume, email, telefon.
 1. SCOPURILE PRELUCRĂRII
 • Efectuarea demersurilor necesare în vederea înscrierii dvs./ copilului dvs. minor la crosul RUN FOR LIFE.
 • Informarea utilizatorilor cu privire la diverse solicitări adresate prin intermediul formularului de contact.
 • Colectarea de informații de la utilizatori privind gradul de satisfacție referitor la serviciile prestate de către organizație.
 • Informare și promovare activități: pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanță (poștă, email) a informărilor privind activitățile Organizației.
 • În vederea îmbunătățirii experienței oferite pe site, a diverselor analize sau raportări privind modul de funcționare al site-ului sau a preferințelor de consum ale vizitatorilor site-ului.
 1. TEMEIURILE PRELUCRĂRII

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:

 • înregistrării dvs. / copilului dvs. minor în cadrul evenimentului sportiv RUN FOR LIFE pentru categoria și susținerea cauzei specificate
 • de a răspunde solicitărilor dvs. conform interesului manifestat de către dvs. prin transmiterea formularului de contact și/sau contactarea noastră telefonică și/sau pe e-mail
 • soluţionării / rezolvării diferitelor cereri / întrebări / sesizări / plângeri formulate de dvs
 • de a vă contacta pentru a solicita mai multe detalii necesare soluționării solicitărilor dvs
 • pentru orice tip de corespondenţă ulterioară cu dvs
 • de a ne putea transmite comentarii și altele asemănătoare privind evenimentul sportiv RUN FOR LIFE
 • prezentării publice pentru informare, verificare și certitudine a listei de participanți
 • utilizarea de catre organizator si/sau partenerii evenimentului in scopuri de marketing si de promovare a evenimentului, a imaginii și/sau a vocii participanților pentru promovarea evenimentului sportiv și informării publice în materiale și înregistrări audio-vizuale și fotografii realizate de organizator în cadrul evenimentului sportiv RUN FOR LIFE
 • de a vă transmite newsletter pe e-mail-ul declarat, prin care veţi fi informaţi asupra noutăţilor apărute privind evenimentul RUN FOR LIFE
 • pentru interesul legitim: de exemplu, în scopul constatării, exercitării sau apărării unui drept în justiţie, în scopuri administrative interne, pentru facturare, efectuarea plăţilor aferente și arhivare; pentru protejarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe; soluţionarea disputelor, formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a altor entităţi, comunicarea cu dvs., etc.
 1. DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA LIFE CALL prelucrează datele cu caracter personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.

În cazul prelucrării datelor în baza consimțământului privind transmiterea de informări, datele vor fi prelucrate până la momentul dezabonării dumneavoastră.

 1. TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare indicate, ASOCIAȚIA LFE CALL poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină desfășurarea activității organizației noastre prin intermediul site-ului, precum furnizori de servicii IT, parteneri, ori la solicitarea organelor fiscale sau alte autorități competente de control.

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
 • Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține, de la ASOCIAȚIA LIFE CALL, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de către ASOCIAȚIA LIFE CALL și dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare;
 • Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA LIFE CALL rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete;
 • Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA LIFE CALL ștergerea datelor dumneavoastă cu caracter personal, însă în acest caz nu veți mai beneficia de posibilitatea de a primi informații prin intermediul adresei de poștă electronică. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care ASOCIAȚIA LIFE CALL are obligația conform legii să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal, de exemplu, în cazul solicitărilor de accesare a serviciilor furnizate de către organizație. Datele pot fi șterse în următoarele situații:
 • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 • în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
 • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale.
 • Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la ASOCIAȚIA LIFE CALL restricția de prelucrare, în următoarele cazuri:
 1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră;
 2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea prelucrării;
 3. (iii) ASOCIAȚIA LIFE CALL nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă și publicitate sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 • Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASOCIAȚIA LIFE CALL  către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu excepția cazului în care ASOCIAȚIA LIFE CALL are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • Dreptul la retragerea consimțământului: în situația în care ASOCIAȚIA LIFE CALL a prelucrat date cu caracter personal în baza consimțământului dvs., aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, fără a afecta însă legalitatea prelucrării de dinainte de retragere și nici legalitatea celorlalte date cu caracter personal prelucrate în baza celorlalte temeiuri legale.Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către ASOCIAȚIA LIFE CALL.

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 1. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA LIFE CALL pune în aplicare măsuri de siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. 

 1. ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE

Conținutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate.

 1. CUM NE PUTEȚI CONTACTA

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa: BUCUREȘTI, Sector 1, Laminorului 111, sau prin e-mail la următoarea adresa de e-mail: contact@lifecall.ro.